ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỘI NHÓM
CÁ NHÂN

thông tin nhóm

Lưu ý: Mỗi đội chơi phải có 2 nam đối với nhóm toàn nữ hoặc 2 nữ với nhóm toàn nam

thông tin thành viên nhóm

trưởng nhóm

thành viên 01

thành viên 02

thành viên 03

thành viên 04

thành viên 05

thành viên 06

thông tin cá nhân

Với các bạn đăng ký cá nhân, BTC sẽ hỗ trợ các bạn ghép nhóm thông qua Boxchat Facebook để lập đội chơi ở vòng 1